ما با محدود کردن حق استفاده از اینترنت و #طرح_صیانت از فضای مجازی مخالفیم.

پیوستن به کارزار

رخنه‌کنشگری، حریم خصوصی و اخلاق

شاید «نافرمانی مدنی» بهترین تعریف برای این عبارت باشد. درواقع شما آگاه هستید که درحال «قانون‌شکنی» هستید، اما برای رسیدن به اهدافی باارزش. اهدافی که همانند مبارزه برای رسیدن به حقوق اولیه بشر، مقابله با فساد حکومتی، نجات جان انسان‌ها و مواردی از این دست، آگاهانه و برای خیرعمومی، باعث می‌شود تا شما اقدام به قانون‌شکنی ‌کنید.