ما با محدود کردن حق استفاده از اینترنت و #طرح_صیانت از فضای مجازی مخالفیم.

پیوستن به کارزار

راه اندازی یک سرویس پنهان تور برای یک وب‌سایت

چند وقت پیش خیلی تصادفی متوجه شدم تعداد زیادی از کسانی که وب‌لاگ من را می‌خوانند از تور استفاده می‌کنند. برای همین فکر کردم …