ما با محدود کردن حق استفاده از اینترنت و #طرح_صیانت از فضای مجازی مخالفیم.

پیوستن به کارزار

راه اندازی یک فیلترشکن مخصوص سیگنال

آپدیت: گروهی از توسعه دهنده‌های ابزارهای عبور از فیلتر نامه‌ی سرگشاده‌ای را منتشر کردند که در اون ادعا شده پروکسی سیگنال امنیت لازم را ندارد.…