ما با محدود کردن حق استفاده از اینترنت و #طرح_صیانت از فضای مجازی مخالفیم.

پیوستن به کارزار

چرا از شبکه‌های اجتماعی و به ویژه توییتر مرخصی گرفتم؟

کاری که من انجام می‌دهم یکی از پر استرس‌ترین کارها است. شاید در نگاه اول اینطور به نظر نرسد اما از من قبول کنید که…